Choď na obsah Choď na menu
 


História chovu mačiek na Slovensku

 

Ušľachtilé mačky, ktoré v posledných rokoch získavajú stále viac popularity najmä v mestách, neboli vždy silnou súčasťou chovateľskej obce na Slovensku. Tento chovateľský odbor sa stále považuje za ten „mladší", ale jeho rozvoj ide vpred míľovými krokmi.

Začiatky mačacích krások u nás

Prvá výstava na území bývalého Československa, kde návštevníci mohli obdivovať čistokrvné mačky, sa konala v Prahe v r. 1926. Bohužiaľ nezaznamenala príliš veľký ohlas a tak na svoj úspech si mačičky museli počkať presne 40 rokov.  Od roku 1966 si však získavajú stále väčšiu a väčšiu popularitu. Prelomovým bol r. 1969, kedy sa Československo stalo oficiálnym členom medzinárodnej organizácie FIFe (Fédération Internationale Féline) , zastrešujúcej chovateľov mačiek.  V tomto roku sa konala prvá medzinárodná výstava mačiek v Prahe.

Napriek tomu, že v Českej republike už mal chov ušľachtilých mačiek svoje začiatky za sebou, Slovensko svoje „prvotiny" ukázalo na Dunajskej drobnochovateľskej výstave v Bratislave v r. 1974. Boli tu predstavené tri perzské mačky, na obdobnej výstave v r. 1976 ich bolo už 14. Medzi verejnosťou vzbudili obrovský záujem a tak sa začal rozvíjať tento nový zoologický smer i u nás.

Prvá miestna organizácia so špecializáciou zameranou na chov ušľachtilých mačiek vznikla v r. 1976 v Žiline, následne v tom istom roku i v Bratislave. Prvé okresné výstavy čisto s mačacou účasťou sa konali v rokoch 1975 a 1977, v roku 1978 to bola už národná výstava v Bratislave. 150 krások z Československa a okolitých štátov tu behom víkendu videlo 6000 návštevníkov.  V r. 1985 sa uskutočnila prvá špeciálna výstava ušľachtilých mačiek v Nitre.

V r. 1978 bolo na Slovensku registrovaných 9 chovných staníc, v r. 1980 ich bolo už 22, v r. 1983 to bolo už 55 chovných staníc. Väčšina z nich sa venovala chovu perzských mačiek, 8 šľachtilo  mačky siamské. V týchto rokoch sa u nás chovali len tieto dve plemená a to perzská mačka - dlhosrstá kráska zavalitého zjavu, ktorá pôsobila vždy honosne a exkluzívne a štíhla, elegantná mačka siamská.

Rozvoj chovu na Slovensku

Do r. 1989 bol chov mačiek pomerne náročným koníčkom so značne obmedzenými možnosťami. Po otvorení hraníc sa rozšírili možnosti nielen na dovoz nových línií mačiek perzských, siamských a britských, ktorých chov sa u nás začal v tomto období rozvíjať, ale i na dovoz nových plemien. Problémy, s ktorým sa museli naši chovatelia potýkať boli veľké, najmä nedôvera zahraničných chovateľov voči záujemcom z postsocialistických štátov bola veľká. Druhým problémom boli vysoké finančné náklady na dovoz zvierat. Pre rozvoj chovu bolo rozšírenie genetickej základne nevyhnutné, preto chovateľom nezostávalo nič iné, len sa s týmito problémami popasovať.

Prvé dovozy u nás dovtedy neobvyklých plemien začali habešskými mačkami. Tieto temperamentné stvorenia si získali srdcia mnohých chovateľov. Uskutočnil sa aj prvý dovoz dnes tak populárnej mainskej mývalej mačky. Veľkosť a majestátnosť týchto „obrov z Ameriky" zaujala nielen chovateľov, ale i laickú verejnosť, preto v súčasnosti patria medzi najviac chované plemená mačiek nielen u nás, ale i v okolitých štátoch.

Novodobá história

Dalo by sa povedať, že skutočná história chovu mačiek na Slovensku začala až v r. 1993, po rozdelení Československa. Do tohto roku zabezpečovala evidenciu a vydávanie preukazov pôvodu Plemenná kniha Českého zväzu chovateľov v Prahe, a to najmä z dôvodu malého počtu chovateľských staníc a odchovaných mačiatok na Slovensku. Do tohto roku zastrešovala Česká republika naše pôsobenie aj na medzinárodnej pôde, až v roku 1993 sa stal Slovenský zväz chovateľov a s ním aj všetci chovatelia mačiek členmi medzinárodnej organizácie FIFe.

Záujem o mačky po r. 1993 začal stúpať. Kým v roku 1995 bolo registrovaných 48 chovateľských staníc, v r. 1996 pribudlo ďalších 39 a o rok neskôr 20. Novodobý boom nastal v r. 2004, bolo zaregistrovaných 40 nových chovateľských staníc. Od tohto roku vznikne u nás ročne priemerne 36 nových chovateľských staníc. Samozrejme, nie všetky zostávajú funkčné mnoho rokov, niektoré ukončia svoju činnosť po prvých vrhoch po zistení, že chov mačiek nie je tak jednoduchý, ako si to predstavovali.

Veľký posun nastal aj v konaní výstav. Kým do r. 1997 sa preferovali najmä špeciálne výstavy mačiek, ktoré boli medzistupňom medzi výstavou propagačnou a národnou, po tomto roku sa začali organizovať výstavy medzinárodné.  Prvá bola už v r. 1991 v Nitre, avšak trvalo celé desaťročie, kým sa pridala aj Žilina a v r. 2002 Bratislava. Od r. 2009 je dejiskom medzinárodných výstav aj Banská Bystrica a od tohto roku i Košice.

Keďže Slovenskí organizátori majú vo svete skvelú povesť, dostalo sa nášmu malému štátu tej pocty, že v r. 2007 mohol byť hostiteľom účastníkov Svetovej výstavy mačiek. Konala sa v Bratislave v dňocj 27. a 28. októbra a návštevníci tu mohli vidieť 1200 mačiek z celého sveta, boli tu prezentované takmer všetky plemená, uznané medzinárodnou organizáciou FIFe.

Popularita plemien

Málokto z laickej verejnosti vie, že medzinárodná organizácia FIFe uznáva k dnešnému dňu 43 plemien mačiek. Exteriér jednotlivých plemien je veľmi odlišný, od dlhosrstých krások cez polodlhosrsté populárne mainské mývalie, krátkosrstých britských medvedíkov, štíhle ruské modré alebo siamské, až po bezsrsté plemená. Niektoré sa chovajú v širokej palete farieb, napr. u perzských alebo britských je uznaných až 150 farebných variet. Ďalšie sú povolené len v jedinej farbe, napr. ruské a kartúzske nenájdete v inej variete, ako v modrej.  Kým na začiatku chovu na Slovensku boli chované len dve plemená, v r. 1996 ich bolo deväť . K dnešnému dňu však môžete u slovenských chovateľov nájsť až 30 uznaných plemien a jedno neuznané.

Hviezdou minulosti a do dnešných dní „klasickou" ušľachtilou mačkou je bezpochyby mačka perzská. Toto plemeno sa tešilo obrovskej popularite najmä v období rokov 1986, kedy boli na Slovensko uskutočnené prvé dovozy zo zahraničia  až do r. 1992, kedy bolo odchovaných až 732 odchovaných mačiatok. V r. 1993 sa ešte držali na vrchole popularity, ale odvtedy začal ich počet dlhodobo klesať. Pripisuje sa to nielen zmene životného štýlu, kedy nie je príliš veľa času na starostlivosť  o exkluzívnu dlhú srsť týchto krások, ale aj novým trendom v chove a pribúdaniu nových, exotickejších plemien. Avšak do dnešných dní je dostatočné množstvo nadšencov, ktorí zostali týmto nadýchaným kráskam verný.

Ako stálicu slovenského mačacieho neba môžeme označiť britskú mačku. Prvé záznamy o jej chove siahajú do r. 1987, kedy bolo do plemennej knihy zapísaných prvých 5 mačiatok. O desať rokov neskôr ich bolo odchovaných 132 a od r. 2005 je priemerne zapísaných ročne 300 mačiatok. Do dnešného dňa sú britské mačky najobľúbenejším plemenom nielen pre chovateľov, ale i pre milovníkov mačiek.

Obrovskej popularite sa v posledných rokoch tešia mainské mývalie mačky. Fascinujú svojou veľkosťou a povahou, často sú označované za „mačkopsa".  Na výstavách je čoraz častejšie vidieť aj plemeno ragdoll, devon rex, posvätnú birmu. Možno jednou zaujímavosťou je fakt, že v našom malom štáte je najviac chovateľov, venujúcich sa šľachteniu jedného z najmladších uznaných plemien - donský sphynx. Tieto mačky bez srsti sa stretli s obrovským ohlasom u chovateľov, ale i u laickej verejnosti.

V r. 2011 mal SZCH - odbor mačky 428 členov združených v 12 ZO, z toho bolo 81 mužov, 329 žien a 18 mladých chovateľov. Momentálne je činných 201 chovateľských staníc. Na Slovensku naši členovia v r. 2011 vlastnili 1287 mačiek. Chovali 29 uznaných plemien, 1 dočasne uznané, 1 neuznané a mačky domáce. Najväčšej popularite sa i naďalej teší plemeno britská krátkosrstá mačka, ktorá mala zastúpenie 406 jedincov (z toho až 111 mačiek BRI a), druhé miesto popularity získal maincoon (213) a tretie miesto obsadili perzské mačky s počtom 88, tesne za nimi ragdoll s počtom 86 mačiek. 

Popularita mačiek ako členov domácnosti a spoločenských zvierat neustále stúpa. Taktiež stúpa i kvalita slovenských odchovov a počet chovaných plemien. V posledných rokov sa pokúšame rozšíriť povedomie verejnosti o týchto úžasných kráskach formou propagačných výstav, ktoré sa uskutočňujú v rôznych mestách na Slovenku.